MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

A Magyar Remény Mozgalom Elnöksége

László Bálint 1987. január 2-án született a délvidéki Szabadkán. A nyolc elemi osztályt a kertvárosi Miloš Crnjanski Általános Iskolában fejezte be. A középiskolai tanulmányait a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium társadalomtudományi-nyelvi szakán végezte, majd 2006 és 2009 között a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának földrajz BSc szakos hallgatója volt. 2009-ben lett okleveles geográfus. 2011-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem mesterképzéses hallgatójaként, terület- és településfejlesztő geográfus szakirányon. Az egyetemi évek alatt számos szövetkezetben végzett diákmunkákat. 2013-ban honosította Szerbiában az egyetemi oklevelét, így mester diplomás földrajz tanári minősítést szerzett. Angol és szerb idegennyelveken beszél, melyekről nyelvvizsgával rendelkezik. A Szabadkai Keresztyén Református Egyházközösség tagja. 16 éves kora óta foglalkoztatja a délvidéki magyarság helyzete és kérdése. Ekkortól több délvidéki és anyaországi civil szervezet alapító és rendes tagja. Többek között, három évig a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi tagja, egyben a délvidéki megbízott vezetője volt. 2006-ban alapító elnöke a VMDP Ifjúsági Tagozatának, amelyet több mint két évig vezetett. 2008 végén lemondott minden közéleti funkciójáról, hogy aztán 2009 folyamán élére álljon egy fiatalokból álló politikai kezdeményezésnek, a Magyar Remény Mozgalom (MRM) megalapításának. Az MRM - a tagság túlnyomó részét alkotó fiatalság tömeges nyugaton történő munkavállalása miatt - 2014. szeptemberében felfüggesztette politikai tevékenységét. Számos ifjúságpolitikai konferencián, valamint város- és vidékfejlesztési tanácskozáson vett már aktívan részt. 2010 nyara és 2014 ősze között a Magyar Nemzeti Tanács és az MNT Nyelvhasználati Bizottságának tagja. 2011 és 2014 vége között a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi tagja. Egy évig volt a KMKF Állandó Bizottságának, Regionális önkormányzati munkacsoportjának, illetve az Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért kuratóriumának tagja. Jelenleg a DélHír Portál szerkesztője és újságírója, valamint a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában földrajz tanár, magyar és szerb tagozatokon. Szabadidejében hivatalos labdarúgó játékvezetőként tevékenykedik, illetve játékosként tagja az oroszlámosi Slavija FK-nak. Az egyetemi tanulmányok folytatása alatt két szakmai tanulmánya jelent meg, az egyik Csantavér település szociálgeográfiai felmérése címmel, illetve a másik Szerbia regionalizációs nehézségei és az első kistérségi társulás úttörő szerepe címmel. 2010-ben részt vállalt a Dél-Tolna megye völgységi falvainak szociálgeográfiai terepi felmérése programban. Rendelkezik A, B, C, E és F típusú jogosítvánnyal, ECDL európai számítógép-használói jogosítvánnyal, ,,D” edzői oklevéllel és játékvezetői diplomával. Jelenlegi munkái során politikával, újságírással, játékvezetéssel, földműveléssel és rendezvényszervezéssel foglalkozik. Hobbijai közé tartozik a labdarúgás, a gitározás, a túrázás, az airsoft és egyebek.
László Bálint
ELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Bíró Klára 1984. december 20-án született a dél-bánsági Versecen. Állandó lakhelye Ürményházán van. Az általános iskolát helyben végezte el, osztályfőnöke is nagy kihatással volt a nemzeti öntudatának megerősítésére. Neki köszönve versenyeken, vetélkedőkön, különféle szakkörökön, kulturális programokon, magyarságismereti táborokon vett részt, nagy lelkesedéssel és elszántsággal. Az általános és közgazdasági szakközépiskolában Vuk-díjasként érettségizett. Tanulmányait a tartományi fővárosban folytatta, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának matematika szakos hallgatójaként. De ettől eltekintve, társadalmi beállítottságának köszönhetően, számos területre kiterjed érdeklődése.  Tanulmányi és kapcsolattartási rendezvényeken, programokon, szemináriumokon aktívan vesz részt, Délvidéken és külföldön egyaránt. A délvidéki magyar közösséget szolgálja, aktívan és felelősségteljesen részt vállal ezen feladatkörök ellátásában, lelkes véradó, egészségügyi tanácsadással is foglalkozik, valamint a Újvidéki Diáksegélyező Egyesület munkásságát segíti. A fiatalság a jövő záloga, és a Magyar Remény Mozgalom alelnökeként nagyon reméli, hogy sikerül minél több délvidéki fiatalt itthon megtartani magyarként, egy szebb jövőben reménykedve, hiszen felelősségünk építeni és szolgálni közösségünket, őrizni magyarságunkat és kereszténységünk értékeit. Együtt, egymásért, ezért reménykedik és hisz az egységes magyar fellépésben, mert csakis így van értelme az érdekképviseletnek, az eddigi példa a magyar politikai színtéren a lehető legrosszabb volt. Az autonómiatörekvésekkel kapcsolatban, nemcsak a többségi nemzetben, de még közöttünk is ködös elképzelések vannak. A mi felelősségünk, hogy átláthatóbbá tegyük, ,,lefordítsuk" követeléseinket. A szubszidiaritás és arányosság elvének megvalósításáért mindent meg kell tenni. Ürményházi családi mezőgazdasági vállalkozóként a gyökereihez hű kíván maradni és becsületes munkával, a továbbiakban is, odaadó szeretettel, menteni a menthetőt. Elődei értékrendje segíteni fog ebben, hogy ne kerüljünk idegen kéz alá. Őseink kitartásából merítve nem adjuk fel, és igenis gyermekeinknek továbbadjuk a szülőföldet és nemzeti értékeinket.

Bíró Klára
ALELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fekete Zsófia, született Tóth Zsófia, 1967-ben látta meg a napvilágot Törökkanizsán. Az általános iskolát szülőfalujában, Hódegyházán, majd pedig Tiszaszentmiklóson és Csókán végezte. A középiskolát Szabadka fejezte, magasépítészeti szakon, műszaki rajzolóként. 1993 óta Adán él. Egy lánya van, aki jelenleg az Anyaországban tanul. Elvált, jelenleg élettársi kapcsolatban él az adai Rusai Józseffel, akivel közösen vezetik Dekorada kézműves-hagyományápoló vállalkozásukat 2010 óta. 2012-ben kerültek kapcsolatba a Magyar Remény Mozgalommal. Korábban is erős magyar nemzeti értékek és érzelmek jellemezték őket, így kézenfekvő volt számukra, hogy e párt az, amely mellé kell állniuk, és közös erővel segíteniük felnyitni a magyarság szemét, a magyar öntudat újjáélesztését és megerősítését az emberekben, kiállni a magyarságot ért támadások, atrocitások elszenvedői mellett. Célja a nemzeti ünnepeink megtartása és régi hagyományaink ápolása, továbbfejlesztése, valamint különböző rendezvények, munkaakció és jótékonysági akciók sorozatos szervezése.


Fekete Zsófia
ALELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gazdik Makra Erzsébet szenttamási lakos. 1957. Április 26-án született Verbászon. A nyolc osztályos iskolát a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában fejezte be. Továbbtanulásra nem volt lehetősége, így vendégmunkás volt fél évig Svájcban. Hazaérkezése után Szabadkán, a Munkásegyetemen befejezte a kilenc hónapos gépírói tanfolyamot. 16 évesen állandó munkaviszonyt kötött Szenttamáson. Fiatal volt, úgy gondolta, munkahelyet változtat és a munka mellett beírta a középiskolát. Sajnos, az első év vége felé leégett a Munkásegyetem. Időközben férjhez ment, megszületett az első kislánya, a tanulás abbamaradt. 1977. március 1-én elkezdett dolgozni az Újvidéki Rádióban, a zenei osztályon. Később titkárnőként dolgozott, ahogy kezdték leépíteni a rádiót, áthelyeztek az Újvidéki Rádió igazgató titkárnőjének. 1991-ben megszületett Andrea kislánya.  Az utolsó 5-6 évet az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségében dolgozta le mint gépírónő, gyártásvezető és titkárnő. 34 évig naponta 70 kilométerek utazott a munkahelyéig és vissza. 2010. december 31-től, két nap hiányával, 36 munkaévvel nyugdíjba vonult. 2011. július 1-én Andrea leányát rákbetegségben, nem egész két hónap  alatt, alig 20 éves korában, elveszítette. Andrea a Szegedi Tudományegyetem elsőéves egyetemistája volt. 1997-ben tagja lett a Szenttamási Kézimunka Kedvelők csoportjának, melynek köszönve bejárta Magyarország legismertebb városait. Azóta bővült az aktivitása, a csoportnak a titkárnője, a szövetségnek (amely összeköt 50 kézimunkacsoportot) az adminisztrátora.  A munkaeredményeiért több diplomákat és ezüs plakettet kapott.  Világszerte vannak ismerősei, akikre minden pillanatban számíthat. 2012 óta a Magyar Remény Mozgalom tagja.Gazdik Erzsébet
ALELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Setyerov Zorán 1959-ben született Topolyán. Eddigi élete legnagyobb részét Szabadkán élte le. Újságíró-fordítóként dolgozik. Pályafutása során számos nyomtatott és néhány internetes médiumban jelentette meg írásait. Többnyire napi politikával foglalkozik, de a kultúra és a művészetek is mindig vonzóak voltak számára. A kilencvenes években, csaknem hat esztendőn keresztül a Képes Ifjúság folyóirat főszerkesztője volt, amely akkoriban önállóan (nem a Magyar Szó keretében) megjelenő, jelentős példányszámú ellenzéki lap volt. Nagyon sokáig egy kisebb szabadkai marketing cégnél dolgozott fordítóként, illetve a televíziónál a magyar szerkesztőség vezetőjeként. Eddigi élete fordulatos, drámai történet volt, számos negatív és néhány pozitív hőssel. A társaival együtt minden tőlük telhetőt megtesz, hogy a délvidéki magyarságot visszarángassák a szakadék széléről, ahova az elmúlt évtizedek során önző, kapzsi, képmutató és felelőtlen erők juttatták. 2010 óta a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottságának tagja. Ő a Magyar Remény Mozgalom három alapító tagjának az egyike.

Setyerov Zorán
ALELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szlivka Gábor 1974-ben született Zentán. Születése óta 2011 májusáig Topolyán élt, azóta pedig Oromon. Az általános és a középiskolai tanulmányait  Topolyán végezte. A topolyai Sinkovics József Műszaki Szakközépiskolában érettségizett. Tanulmányait a belgrádi Megatrend Egyetem főiskolai karán folytatta, ahol biogazdálkodási szakon szerzett agrármérnöki oklevelet. Éveken keresztül mint vállalkozó saját cégének vezetésével foglalkozott,majd mint szaktanácsadó dolgozott Szabadkán egy nemzetközi cég számára.Jelenleg egy mezőgazdasági gépeket és kapcsolható eszközöket forgalmazó vállalatban dolgozik mint értékesítési mérnök. A Magyar Remény Mozgalomnak 2009 augusztusa óta aktív tagja. 2010 áprilisától az MRM alelnöke.  Nős, felesége Szlivka Sándor Melinda, óvónő.Kislányuk Lilianna,2013 augusztusában született.Mint a Magyar Remény Mozgalom alelnöke szívügyének tekinti a délvidéki magyarság egészséges nemzeti öntudatának, nemzeti büszkeségének felélesztését,a nemzeti, keresztény,konzervatív  értékrendet, valamint a délvidéki magyar közösség erkölcsi és gazdasági felemelkedését.Szlivka Gábor
ALELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zubcsik Gábor 1988-ban született Zentán. Azóta a tiszamenti Péterrévén él. Az elemi tanulmányokat a péterrévei Samu Mihály Általános Iskolában végezte. Később az Óbecsei Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karának hallgatója. 2009 óta tagja a Magyar Remény Mozgalomnak. 2010 júniusában jelölt volt az MRM színeiben a nemzeti tanácsok megválasztásán, illetve 2011 novemberében a péterrévei helyi közösségi választásokon. 2012 májusában az MRM Óbecse községi tartományi egyéni jelöltje volt. Korábbi szervezeti tagsága az anyaországi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomhoz kapcsolódik, amelynek 2003 és 2008 között volt tagja.


Zubcsik Gábor
ALELNÖK
Megosztás
You are here Felépítés Elnökség