MRM

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Szervezeti felépítés


A Magyar Remény Mozgalom (MRM) szervezeti felépítése

A Közgyűlés

Az MRM legfőbb testülete a Közgyűlés, amely kétévente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlést összesen 150 fő alkotja. Tagjai a Tanács tagjai, valamint a helyi szervezetek arányos számú küldöttei.

Hatásköre:

 • az MRM Alapszabályának meghozatala;
 • az MRM Alapszabályának módosítása;
 • az MRM Programjának meghozatala és módosítása;
 • határozatot hozhat más politikai pártokba, illetve szélesebb belföldi vagy külföldi politikai szövetségekbe való bekapcsolódásról;
 • a más szervezetekkel való egyesülésről szóló határozat meghozatala;
 • a Tanács és az elnök megválasztása;
 • az MRM feloszlatásának kimondása.


A Tanács

A közgyűlések közötti időszakban a Tanács az MRM legfőbb szerve, amely, az MRM elnökével együtt, 21 tagból áll.

Hatásköre:

 • politikai állásfoglalásokat fogad el az MRM Programjával összhangban;
 • előkészíti és megtárgyalja a Közgyűlés elé kerülő tervezeteket, javaslatokat;
 • tagjai sorából megválasztja és idő előtt felmentheti az Elnökség tagjait, az ügyvezető alelnököt és az alelnököket;
 • meghatározza az alelnököknek és az Elnökség tagjainak munkaterületeit;
 • határoz az MRM éves költségvetéséről és az Pénzügyi és Fegyelmi Bizottság jelentéseiről;
 • állít, illetve elfogadja jelölésüket a köztársasági-, a tartományi- és az önkormányzati testületekbe, a magyar többségű önkormányzatok polgármesteri tisztségeire és a Magyar Nemzeti Tanácsba;
 • munkája sikeressége érdekében szakbizottságokat hoz létre;
 • jóváhagyja a tagozatok megalakulását;
 • jóváhagyja a helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetek megalakítását;
 • határoz az együttműködési- és koalíciós megállapodásokról, jóváhagyja az Elnökség által kötött megállapodásokat;
 • dönthet az Alapszabály és Program módosításáról abban a kivételes esetben, ha azokat a politikai pártokról szóló törvénnyel összhangba kell hozni;
 • egyéb, az Alapszabály és más szabályzatok által előirányzott feladatokat lát el.

A Tanács tagjai:

Az Elnökség

Az Elnökség a Tanács ülései közötti időszakban az MRM legfőbb döntéshozó testülete, az MRM végrehajtó szerve. Az Elnökség tagjai a Tanácsból kerülnek ki.

Hatásköre:

 • végrehajtja az MRM Közgyűlésének és Tanácsának határozatait;
 • koordinálja az MRM tevékenységét;
 • a Tanács minden ülésére beszámolót készít az eltelt időszak tevékenységéről, eseményeiről;
 • a Közgyűlés soraiból titkos szavazással választja a Pénzügyi és Fegyelmi Bizottság tagjait;
 • kinevezi az MRM irodavezetőjét és sajtószóvivőjét;
 • egyéb, az Alapszabály és más szabályzatok által előirányzott feladatokat lát el.

Az Elnökség tagjai:

Megosztás
You are here Felépítés