MRM

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ifjúsági Csoport

MRM ICS bemutatkozás

Az MRM Ifjúsági Csoportja (MRM ICS) egy nyitott, független közösség, amely összefogja és összekapcsolja a délvidéki magyar fiatalokat a politikai témák mellőzésével. Minket nem befolyásol az, hogy honnan jöttél, kik a szüleid és milyen iskolát végzel, végeztél, vagy hol dolgozol. Számunkra mindenki egyaránt fontos és mindenkire ugyanannyira számítunk. Célunk egy egészséges és boldog magyar ifjúsági közösség kialakítása, ahol az emberi kapcsolatokon túlmenően értékeket lehet elsajátítatni, átadni, lehetőség van szórakozásra és a saját ötletek bemutatására, megvalósítására.

Az MRM ICS tagja lehet minden 14 és 30 év közötti személy, aki szerb állampolgár és Délvidék területén él, valamint kitölti az MRM ICS csatlakozási kérelmi űrlapját írott vagy elektronikus formában.

MRM ICS honlap: www.mrm.rs/ics/

MRM ICS csatlakozási kérelem: http://mrm.rs/tagsagi-infok

MRM ICS elnök: Zubcsik Gábor (+381-63-584-966 , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Célkitűzéseink:

1. Közélet: A fiatalság a délvidéki magyarság megmaradásának a záloga. Arra buzdítjuk a fiatalokat, hogy helyi szinten, a saját településükön és annak környezetében vegyenek részt minél aktívabban a politikai és társadalmi életben. Nem csak különböző kampányok során, hanem megválasztott képviselőkként is. Ilyen módon is előtérbe lehet helyezni a délvidéki magyar ifjúság legégetőbb problémáit.

2. Kultúra: Az önálló magyar oktatási, kulturális és művelődési intézetek kialakítása az egyetlen hatékony módja a beolvasádunk megfékezésének. A magyarság több mint ezer éves múltja olyan történelmi, kulturális és nyelvi érték, amelyet minden fiatalnak ismernie kell. Az ifjúság kulturális ismereteinek szintjét szemináriumok, konferenciák, előadások szervezésével és különböző kiadványok megjelentetésével is emelni szándékozzuk.

3. Történelem: A mai modern fiatalság egyik nagy szükséglete, hogy bejárják és saját bőrükön tapasztalják meg a világot. Úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges a saját környezetünk, szülőföldünk alapos ismerete is. Kirándulások és idegenforgalmi körutak segítségével szeretnénk bemutatni a történelmi Délvidék tájait, vidékeit és népeit. Ezen kívül a Kárpát-medence több régiójába is el kívánjuk juttatni a fiatalokat.

4. Művészet: Fel szeretnénk karolni a szilárd anyagi háttérrel nem rendelkező ifjú magyar tehetségeket, akik alkotásaikat, műveiket be szeretnék mutatni a nyilvánosságnak. Különböző irodalmi, fotó- vagy más pályázatok kiírásával szeretnénk segítséget nyújtani a magyar fiataloknak, ahhoz, hogy bővüljenek a kibontakozási lehetőségeik.

5. Oktatás: Síkra szállunk az önálló magyar oktatási rendszer létrehozásáért a bölcsödétől az egyetemig. Részt kívánunk venni mind az egyetemért folyó kampányban, mind pedig az egyetem szerkezetének kidolgozásában. A délvidéki magyar fiatalság öntudata csak akkor maradhat fenn, ha a bölcsödétől az egyetemig magyar nyelven és magyarok között tanulhat. Nem szabad leragadni a multikulturális egyetem gondolatánál, mert az csak torz helyzetet alakítana ki.

6. Nyelvhasználat: A mai világban a fiataloknak nem elég csak a saját anyanyelvüket ismerni. Ezért különböző szintű nyelvtanfolyamok szervezését kezdeményezzük szerb, angol és német nyelven. Reményeink szerint ez segítségére lesz a fiataloknak abban, hogy környezetükben és a leendő munkahelyükön nyelvi akadályokba és kifogásokba ne ütközzenek.

7. Vegyes házasságok: A magyarság beolvadására talán leginkább a csendes asszimilálódás a legjellemzőbb. Ennek egyik első sarkalatos problémaköre a vegyes házasságok alakulása. A családok informálásával, valamint az oktatási körülmények megfelelő szinten tartásával próbáljuk arra ösztönözni a szülőket, hogy a gyermeküket ne szerb tagozatra járassák, mivel a magyar intézményekben, tagozatokon is felsőfokon el tudják sajátítani a szerb nyelvet. Ehhez azonban az oktatási ügyekkel megbízott vezetőknek és szakembereknek is úgy kell tenniük, hogy megfelelő módon oktassák az iskolákban a szerbet, mint környezetnyelvet. A fiatalok szociális fejlődése a magyar környezetben bizonyítottabban egészségesebben zajlik le.

8. Irodalom: Fontos célunk, hogy az anyaországi tankönyvbehozatal menete és szerbiai használata egyszerűsödjön, illetve megoldódjon. Az a tapasztalat, hogy a Szerbiában szerkesztett, illetve sok esetben szerb nyelvről lefordított tankönyvek nem megfelelő minőségűek, nem illeszkednek a magyar osztályok valós tanterveibe, és ráadásul egyes szerbről fordított könyvek egyenesen magyar identitástudat-ellenesek. A tan- és szakkönyvek mellett szeretnénk minél több könyvtárba és könyvesboltba sokrétű magyar könyveket eljuttatni.

9. Tájékoztatás: Megítélésünk szerint kevés a médiában megjelenő ifjúsági témákkal foglalkozó műsorok száma. Sajnálatos tény az is, hogy a szórványban élő fiatal magyarok szinte semmilyen teret nem kapnak ezekben a műsorokban. Elvárjuk a média képviselőitől, hogy fokozottabban figyeljenek oda a különböző ifjúsági akciókra és megmozdulásokra. Ezen kívül, a már létező alsó és felső tagozatok számára megjelenő ifjúsági hetilapok egy nagyobb méretű megreformáláson kell, hogy átessenek. Az újságok szerkesztéspolitikája, kinézete, tartalma és értékesítési lefedettsége hatalmas mértékben kell, hogy javuljon, ahhoz, hogy ezen médiumok valós szerepe felszínre törjön.

10. Munkahely és szülőföldön maradás: A pályakezdő fiatalok számára nagyon fontos a megfelelő tájékoztatás és a hasznos kapcsolatok, kommunikációs irányvonalak megteremtése. Pályázatkövető és álláshelykövető rendszerünk kiépítése után, a folyamatos friss információkról értesítjük az érdeklődőket. Mozgalmon belüli és kívüli szakemberek közreműködésével fiatal vállalkozóknak is több tanáccsal tudunk szolgálni a különböző képzéseken és bemutatókon. Minden külföldön tanult diplomás fiatalt bátorítunk arra, hogy térjen vissza szülőföldjére, honosíttassa diplomáját és itt álljon munkába, és alapozza meg jövőjét. Az új munkahelyek létesítésekor, és főként a magyar önkormányzatokban, feltételül kell szabni, hogy a munkaadó bizonyos számú fiatal munkás számára fenntartott helyet biztosítson, hiszen csak a foglalkoztatás növelésével és fiatalok helyben tartásával lehet élénkíteni a régió gazdaságát és piaci versenyképességét.

11. Szórakozás: Lehetőségeinkhez mérten kívánunk helyi szervezeteinken keresztül szórakozási lehetőséget nyújtani a fiataloknak. A különböző megmozdulásokon a drogmegelőzési programjainkat is ismertetni fogjuk. Szeretnénk, ha a magyar fiatalok végre nyugodtan elmehetnének szórakozni, anélkül, hogy valamitől is félniük kellene az utcán vagy a szórakozóhelyeken. Arra törekszünk, hogy minél több magyar fiatalt megmozgató szórakozási lehetőséget biztosítsunk,  amely közelebb hozza egymáshoz nemzetünk ifjúságát.

12. Sport és egészség: A magyar ifjúságnak szervezett sporteseményeken az egészséges életmódot szeretnénk népszerűsíteni.

13. Környezetvédelem: Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk vidékünk környezetét. Hulladékgyűjtési akciókat szerveztünk, illetve más szervezetek hasonló akcióiban és részt vettünk és ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Szeretnénk fiataljaink életébe beemelni a környezettudatosságot.

14. Egyéb: Ezeken a célokon kívül minden olyan ötletet és programot támogatunk, amely a délvidéki magyar fiatalság érdekeit szolgálja!

Módosítás dátuma: 2013. június 12. szerda, 20:09
You are here Ifjúsági Csoport